About us

„AKMĖJA“ tęsia gražias akmens meistrų tradicijas ir siūlo natūralų gamtos sukurtą produktą, išpuoselėtą idėjomis ir mintimis, apdorotą rankomis bei mašinomis. Nuo neatmenamų laikų natūralus akmuo dėl savo natūralumo ir tyrumo yra tapęs tvirtumo ir patikimumo simboliu. Todėl „AKMĖJA“ neatsitiktinai jį pasirinko savo veiklos objektu.

Akmuo dėl savo švarumo, dekoratyvumo ir prestižo yra plačiai paplitęs visame pasaulyje. Juo yra grindžiamos aikštės ir gatvės, puošiami pastatų fasadai ir vidus, skulptūromis ir fontanais dekoruojami parkai bei skverai, plokštėmis klojamos krantinės. Natūralus akmuo nuo pat žmonijos atsiradimo pradžios yra šalia ir kartu žengia net į XXI amžių. Netgi šiandien, aukštųjų technologijų ir naujadarų eroje, natūralus akmuo neužleidžia savo deramai užtarnautos vietos žmonių gyvenime ir savo nepakartojamumu, paslaptingu žavesiu išsikovoja vis platesnes pritaikymo sritis. Be abejonės, akmuo ir toliau lydės mus amžių bėgyje.

Taigi, ponai ir ponios, mums malonu pranešti, kad „akmens amžius tęsiasi“, tad nuoširdžiai kviečiame tęsti šį amžių kartu su mumis.

Nuoširdžiai Jūsų,
Savininkas Vaclovas Daukintis